พลังของศาตอนที่พวกเขามาเยี่ยมบ้านของคุณศา('เป็นตำรวจออเจ้าหน้าที่')อาจจะมาเยี่ยมบ้านของคุณถ้าคุณไม่จ่ายหนี้-อย่างเช่นสภาภาษีเงิน,ลานจอดรถ นศาล และเขตศาลหรือครอบครัวต่อศาลตัดสิน ศาอาจจะมาเยี่ยมของคุณกลับบ้านอีกเหตุผลสำหรับตัวอย่างที่ต้องรับใช้เอกสารขึ้นศาลหรือให้เห็นและเรียกตัว ถ้าคุณคิดว่าศานอาจจะมาเยี่ยมคุณต้องเก็บหนี้คุณ สามารถหยุดเรื่องนี้ด้วยการจ่ายเงินคุณเป็นหนี้