รสงวนลิขสิทธิ์ของกฎหมายอยู่ในอินเดีย-สงวนลิขสิทธิ์ออฟฟิศสงวนลิขสิทธิ์แสดหนึ่งของที่สูงยังงั้นช่างได้เปรียบเสียจริงขอสงวนลิขสิทธิ์การคุ้มครองนั่นคือความคุ้มครองเป็นสามารถทำได้ในหลายประเทศทั่วโลกถึงงานครั้งแรกตีพิมพ์ในอินเดียนโดยเหตุผลของอินเดียเป็นสมาชิกของ