สรุปประวัติศาสตร์ของกฏหมายอยู่ในอินเดีย"บาร์นสภาของอินเดียกฎหมายอยู่ในอินเดียนมีพัฒนาจากเคร่งศาสนา ใบสั่งยาให้ปัจจุบันสิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญและระบวนการยุติธรรมเรามีนวันนี้ ผ่าน ถูกกฏหมายระบบและมันเป็นห้องกฎหมาย อินเดียนมีบันทึกไว้ตามกฎหมายประวัติศาสตร์กำลังเริ่มจาก ลายปีแล้วและบางอย่างของเมือกฎหมายของระบบอาจจะอยู่ในสถานที่ระหว่างขอบใจอ้วนนีและ