หนี้คลังภาพจากบุคคลและกฏหมายความสัมพันธ์ของเราในวันนานมาที่นอร์มของชีวิต ององค์กรที่หรือบุคคลสรุป บการแสดงของงานตอนที่ ของบริการที่ป้อนหรือขายของผลิตภัณฑ์และบางครั้งแค่เอาออกเงินบบางเงื่อนไข แต่ไม่เสมอที่ปาร์ตี้เหมาะสมเติมเต็มความปรารถนาของพันธะสัญญาคืน มันมีความขัดแย้งสถานการณ์ซึ่งต้องการความละเอียดแบบปัจจุบันทันด่วน